Nông sản xuất khẩu sang Nhật Bản được Hikari EXIM đẩy mạnh

Đẩy mạnh nông sản xuất khẩu sang Nhật Bản là mục tiêu và sứ mệnh của Hikari EXIM. Giúp người dân Việt sinh sống tại Nhật và người dân bản địa được thưởng thức những hương vị truyền thống của Việt Nam. Trừ Mỹ và Trung Quốc thì Nhật Bản đang là thị trường xuất